Klachtenregeling voor patiënten

FysioVitaal Krimpen streeft naar een zo hoog mogelijke klanttevredenheid. Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan kunt u dit kenbaar maken. Dit kunt u – bij voorkeur – doen in een persoonlijk gesprek met uw fysiotherapeut. Een uiting van ontevredenheid nemen wij uiterst serieus en zullen wij aangrijpen om onze hulpverlening te optimaliseren.

Indien u een officiële klacht wilt indienen, zullen we middels onderstaande klachtenregeling beschrijven hoe u dit kunt doen.

1. Klacht indienen

U kunt uw klacht schriftelijk kenbaar maken (per post of per e-mail). Onderstaand treft u onze adresgegevens. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij van u de volgende zaken op te nemen in uw brief/e-mail:

  • Naam, adres, woonplaats;
  • Telefoonnummer, e-mailadres;
  • De datum van uw klachtbrief;
  • En een duidelijke beschrijving van uw klacht

Adresgegevens:
FysioVitaal Krimpen
Krimpenerbosweg 4
2923 LA Krimpen aan den IJssel
E-mailadres: info@fysiovitaalkrimpen.nl

2. Behandeling klacht

Wij zullen uw klacht opnemen in ons klachtenregister. Op werkdagen ontvangt u binnen 48 uur na ontvangst van uw klacht een schriftelijke ontvangstbevestiging/e-mail. In deze brief is terug te vinden wie uw klacht in behandeling heeft en wordt u geïnformeerd over de te volgen procedure. Wij streven ernaar om binnen vijf werkdagen uw klacht te behandelen. Indien nodig nemen wij contact met u op voor aanvullende informatie.

Indien een klacht niet binnen de voorgestelde tijd afgehandeld kan worden zult u hiervan op de hoogte worden gesteld. Hierbij zal een tijdsduur van de afhandeling worden aangegeven.

Uw klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

3. Reactie op uw klacht

U ontvangt binnen vijf werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht, tenzij wij eerder schriftelijk kenbaar hebben gemaakt dat er vertraging is ontstaan. Wij zullen er alles aan doen uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Indien de klacht door ons (deels) gegrond wordt verklaard, wordt aangegeven op welke wijze uw klacht zal worden opgelost. Indien uw klacht (deels) ongegrond wordt verklaard zult u hier ook over worden geïnformeerd.