Kwaliteit

FysioVitaal Krimpen staat voor kwalitatieve zorg. Deze kwaliteit wordt geborgd door middel van kwaliteitssystemen, registraties bij beroepsverenigingen KNGF en BIG, richtlijnen, protocollen en nascholingen.

De titel ‘fysiotherapeut’ is wettelijk beschermd en mag dus niet door iedereen worden toegepast. In het centraal kwaliteitsregister (CKR) zijn alle fysiotherapeuten opgeschreven en moet je voldoen aan de vooraf gestelde kwaliteitseisen van het KNGF. Om deel te blijven van dit kwaliteitsregister moeten er elke vijf jaar accreditatiepunten behaald worden door het volgen van cursussen, opleidingen of lezingen. Deze nascholing is belangrijk om kennis up-to-date te houden.

De bij FysioVitaal Krimpen werkende fysiotherapeuten staan ingeschreven in zowel het BIG-register als het CKR-register en werken volgens de praktijkrichtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF). FysioVitaal Krimpen is door registratie in het CKR aangesloten bij de landelijke klachtenregeling.

Op het gebied van sport, orthopedische - en COVID-19 revalidatie maken we gebruik van samenwerkingsverbanden om multidisciplinair te kunnen werken indien nodig. We hebben onderhoudend contact met orthopeden, sport- en huisartsen, ergotherapeuten en diëtisten. Deze samenwerkingen zijn belangrijk om de kwaliteit van zorg blijvend te verbeteren.

Dataverzameling

FysioVitaal Krimpen werkt met alle fysiotherapeuten continu aan kwaliteit en wil daarom blijven leren en verbeteren. Om dit proces van leren en verbeteren te ondersteunen, ontvangen wij 'feedback informatie'. Zo kunnen wij ons functioneren onderling en met andere fysiotherapeuten vergelijken. Deze informatie is essentieel om goed inzicht en begrip te krijgen in deze resultaten.

Graag vragen wij uw toestemming voor deelname aan de dataverzameling in de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Meer informatie leest u in onze informatiebrief en op de website van het KNGF.